Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.matkallanakyvaksi.com

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjät
Nona Peuransola & Outi Mäenpää / matkallanakyvaksi@gmail.com

Rekisterin nimi
matkallanakyvaksi.com -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on matkallanakyvaksi.com -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Kävijäanalytiikkatietoja käytetään sivuston käytettävyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tilaustiedot, kuten tilausten lukumäärä ja sisältö sekä maksutapatiedot
– Markkinointikiellot ja -luvat-Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
– Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja havainnoidaan palvelun käytön yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Havainnoituja tietoja (sivuston käyttäjäseuranta-analytiikka) saatetaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Tietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti. Asiakkaan luovuttamia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme tarpeeseen käsitellä tietoa palvelun toteuttamiseksi. Kävijäanalytiikan kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.